Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden geldig voor de www.pearlomix.com winkel.

Volgende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen die u

terugvindt in de webshop van www.pearlomix.com

www.pearlomix.com heeft het recht om op elk ogenblik zijn verkoopsvoorwaarden en de

inhoud van de website te wijzigen.

1 Uw bestelling

2 Prijzen

3 Levering + Leveringstijd

4 Betaling

5 Ruilen en Retourneren

6 Persoonlijke gegevens

7 Beperkingen van aansprakelijkheid

8 Garantie

1. Uw bestelling

Procedure:

• Kies het gewenste artikel

• Voeg dit artikel toe aan uw winkelmandje.

• Bij het afrekenen wordt u doorverwezen naar de gegevensinvoer en vervolgens naar de

betalingssite.

• U kiest uw betaalmethode en uw bestelling wordt geplaatst.

• U ontvangt een e-mail ter bevestiging.

www.pearlomix.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van foutieve

gegevensinvoer door de klant. Als klant bent u verantwoordelijk voor alle zendingen van

www.pearlomix.com die toekomen op het woonst- of leveringsadres dat u heeft opgegeven.

Om ieder misbruik te voorkomen, raden we u aan om ons bij verhuizing onmiddellijk uw

adreswijziging door te geven. www.pearlomix.com behoudt zich het recht om bestellingen

aan te nemen of te weigeren. Op eenvoudig verzoek zal de reden van de weigering worden

meegedeeld aan de klant. Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en

www.pearlomix.com wanneer www.pearlomix.com de bevestiging ontvangt van uw

bestelling op zijn website. De administratie van www.pearlomix.com geldt als bewijs van de

door u aan www.pearlomix.com verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door

www.pearlomix.com verrichte leveringen. www.pearlomix.com erkent dat elektronische

communicatie als bewijs kan dienen. Door het plaatsen van een bestelling accepteert u de

voorwaarden en erkent u dit eveneens.

 

2. Prijzen

Alle prijzen zijn aangeduid in EURO. Deze prijzen zijn inclusief BTW. De kostprijs van

verzending wordt bepaald in functie van de bestelling en wordt samen met de totaalsom

gecommuniceerd alvorens u de bestelling definitief plaatst. www.pearlomix.com behoudt zich

het recht om de aangeduide prijs te wijzigen alvorens u een bestelling plaatst. Aanbiedingen

gelden zolang de voorraad strekt, of tot het einde van de vooraf bepaalde actietermijn.

 

3. Levering en leveringstijd

De bestelde goederen worden zo snel mogelijk na het afwerken van de online bestelprocedure

bezorgd op het leveringsadres. We raden u aan een leveringsadres op te geven waar tijdens de

kantooruren steeds iemand aanwezig is. Dit kan eventueel het adres van een buur, een

familielid of uw werk zijn. www.pearlomix.com doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen

dat u uw product zo spoedig mogelijk ontvangt. De leveringstijd is afhankelijk van het

aangekochte product, en wordt hierbij afzonderlijk vermeld, dan wel bepaald na overleg.

Indien deze termijn wordt overschreden of het artikel niet meer te verkrijgen is, wordt de

klant verwittigd en heeft hij het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

www.pearlomix.com kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen.

www.pearlomix.com zorgt ervoor dat uw goederen bij de verzending zo goed mogelijk

verpakt zijn. Indien er bij aankomst toch artikels beschadigd blijken te zijn dient u ons hiervan

op de hoogte te brengen binnen 48 uur na ontvangst via email op het adres :

info@pearlomix.com of per aangetekend schrijven aan het adres:

Pearlomix Services.

RINGLAAN 34

B-2400 MOL

 

4. Betaling

De betaling gebeurt steeds in EURO. De betalingen kunnen verricht worden met

www.pearlomix.com is niet verantwoordelijk voor mogelijke extra kosten die voortvloeien uit

bankkosten.

De online controle en reservatie van uw rekeningen zal gebeuren bij het aanvaarden van uw

bestelling door www.pearlomix.com Wij zorgen ervoor dat uw kredietlijn pas wordt

gedebiteerd bij de effectieve verzending van de artikels.

De artikels blijven steeds eigendom van www.pearlomix.com tot op het moment dat deze

volledig vergoed werden, dit inclusief verzendingskosten en BTW.

De verkoop van onze goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en

eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken in Antwerpen.

Overschrijvingen vanuit België en andere Europese landen:

Rekeningnummers: IBANNr : BE52 1030 4083 1109   BICnr : NICABEBB.

5. Ruilen en Retourneren

De wettelijke verzakingstermijn:

“De consument heeft het recht de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop

zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, dit binnen de veertien

werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de

dienstenovereenkomst.”

 

U kan het artikel dus terugsturen binnen de 14 werkdagen tellend vanaf de dag na ontvangst

van uw artikel, zoniet vervalt uw recht. De artikelen voor terugzending dienen in hun

oorspronkelijke staat te zijn en in de originele verpakking te zitten. U dient via een

aangetekend schrijven ons op de hoogte te brengen van uw voornemen om gebruik te maken

van uw wettelijke verzakingsrecht. Dit aangetekend schrijven dient niet gemotiveerd te

worden, maar om een betere dienstverlening te kunnen aanbieden, vragen wij U de redenen

van retour te vermelden. U kan gebruik maken van het meegeleverde formulier of ons op een

andere ondubbelzinnige wijze meedelen dat u gebruik maakt van uw verzakingsrecht.

Verder mogen de artikels geen sporen van gebruik (draagsporen) vertonen. Na een korte

verificatie van de geretourneerde artikels, zullen wij uw bestelling terugbetalen (exclusief

verzendkosten).

Bij een retour zijn de verzendkosten ten laste van de klant.

Soldenartikelen, afgeprijsde artikelen en laatste stuks mogen niet omgeruild of teruggestuurd

worden. Artikels die online aangekocht werden, moeten teruggestuurd worden naar

onderstaand adres:

PEARLOMIX SERVICES

RINGLAAN 34

B-2400 MOL

 

De kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

www.pearlomix.com kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of

voor eventuele beschadigingen van de goederen bij het terugsturen. Het is dus in uw eigen

belang de goederen aangetekend terug te sturen.

www.pearlomix.com kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de

goederen gebruikt werden of wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

 

6. Uw persoonlijke gegevens

www.pearlomix.com doet er alles aan om uw gegevens te beschermen. Uw gegevens worden

dan ook vertrouwelijk behandeld en zullen enkel meegedeeld worden aan ondernemingen, die

deel uitmaken van www.pearlomix.com U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken,

fouten te verbeteren of uw gegevens te laten verwijderen uit ons bestand.

 

7. Beperkingen van aansprakelijkheid

www.pearlomix.com is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door

oponthoud of door het niet uitvoeren van haar verplichtingen opgenomen in deze

voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand,

overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van www.pearlomix.com

,beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import of exportlicenties,

onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden

of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om

het even welke omstandigheid buiten de macht van www.pearlomix.com Indien een bepaalde

bepaling of bewoording in deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zou worden of zou

verklaard worden, wegens om het even welke reden, dan zal deze bepaling of bewoording

uitvoerbaar blijven voor zover wettelijk mogelijk, en zal de geldigheid, wettelijkheid en

uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier getroffen of beïnvloed

worden.

www.pearlomix.com behoudt zich het recht deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder

voorafgaande waarschuwing. Om misverstanden te vermijden hebben we ervoor gezorgd dat

onze site niet alleen gedetailleerd, maar ook duidelijk is. www.pearlomix.com bepaalt dat zij

niet verantwoordelijk is voor eventuele fouten. Het is altijd mogelijk dat de vermelde

gegevens niet 100% overeenstemmen met de realiteit, ondanks onze voortdurende controle.

Het feit dat de klant bovenstaande voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal

ontslaat hem geenszins van hun toepassing. Niettegenstaande deze algemene voorwaarden

evenals hun inhoud, wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend

opgemaakt voor klanten woonachtig in de EU. Bijgevolg is het aanbod op deze site slechts

bestemd voor klanten woonachtig in de EU.

 

De hoofdzetel van www.pearlomix.com is gevestigd:
IMPERIAL Caviar & Seafood
78 Brunswick Blvd
Montreal, Quebec H9B 2C5      Canada

 

De logistieke afdeling  www.pearlomix.com is gevestigd in :

PEARLOMIX  SERVICES)

Ringlaan 34
B- 2400 Mol
BE 0845681236

 

  1. Garantie : Voor het inroepen van de GARANTIE voorwaarden  , zich ten allen tijde rechtstreeks wenden tot de producent  :

 

IMPERIAL Caviar & Seafood
78   Brunswick Blvd
Montreal, Quebec H9B 2C5      Canada

Tel  ( 1-514-613-6547)
Mail ( info@spherificator.com)